پانورامای کروی

  • September 5th, 2012

پانورامای کروی در واقع گسترده شده یک کره است بصورتی که وقتی ابتدا و انتهای آن را به هم وصل کنید تبدیل به یک کره می شود و تور ساز با قرار دادن کاربران در مرکز این کره و نمایش عکس پانوراما و اضافه نمودن قابلیت های دیگر باعث می شود کاربر تصور کند که در ان محیط قرار دارد و بتواند بصورت 360 * 180 درجه تمام زوایای این کره را دیده و در آن به گردش بپردازد.

حتما چنین تصاویری را در کتاب های جغرافیا (کره ی زمین گسترده)مشاهده کرده اید.

چند نمونه پانورامای کروی را میتوانید در زیر ملاحظه بفرمایید. که تنها به پانورامای کروی اکتفا کرده و در پست عکس پانورامای ( کروی , مکعب , سیاره کوچک ) نمونه های دیگر عکس پانوراما شامل پانورامای مکعبی و پانورامای سیاره کوچک قرارداده ایم.

تمام عکس های پانورامای قرار داده شده از نمونه کار های شرکت تور ساز می باشد.

 

نمونه 1 پانورامای کروی

نمونه 1 پانورامای کروی

نمونه 2 پانورامای کروی

نمونه 2 پانورامای کروی

نمونه 3 پانورامای کروی

نمونه 3 پانورامای کروی


برچسب ها : ,


ارسال نظر