فاز 2 تور مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج راه اندازی گردید

  • April 24th, 2013

در فاز 2 تور مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تعداد 50 نما دیگر به 80 نمای قبلی اضافه شده و تور مجازی در مجموع با 130 موقعیت مکانی در حال حاضر برای آشنایی بهتر و بیشتر داوطلبان و دانشجویان با دانشگاه طراحی و اجرا گردیده و بر روی آدرس اینترنتی زیر قرار داده شده است

kiau.ac.ir/vt

 


برچسب ها : , , ,


ارسال نظر