تاریخچه تور مجازی

  • May 31st, 2012

تاریخچه تور مجازی

تور مجازی

تور مجازی

 

در سال 1994 در موزه شهر Dudley Castle انگلستان و با بازسازی تصاویر سه بعدی مربوط به سال 1550 برای اولین بار تور مجازی ایجاد شد. در واقع این تور مجازی شامل یک کامپیوتر تحت کنترل بود که سیستم آن توسط مهندسی بریتانیائی بنام (Colin Johnso) طراحی شده بود. یکی از اولین استفاده کننده گان تور مجازی ملکه الیزابت دوم بود. در هنگامیکه ملکه رسماَ مرکز را افتتاح نمودند بازدید کنندگان خواستار نامگذاری و آموزش فعالیت های تور شدند، که سیستم طراحی شده و روش کار آن، بنام تور مجازی نامگذاری گردید، و در موزه بریتانیا بطور کامل شرح داده شد.

 


برچسب ها :


ارسال نظر